Sdílet

Tweet

Co je torrent a jak se k němu připojit


Sdílení souborů pomocí P2P sítí je velice oblíbenou metou jejich předávání. V záplavě různých protokolů jsou dva, kterým se podařilo převýšit ostatní. Prvním z nich je DC, čili Direct Connect, jenž v roce 1999 při svém studiu na střední škole naprogramoval Jonathan Hess. Jednotlivý uživatelé se připojují na hub, což je server zajišťující vyhledávání souborů a výměnu informací mezi jednotlivými klienty. Stahování je striktně omezeno jen na uživatele připojené k příslušnému hubu, což nesplňovalo představy Brama Cohena. Inspirován jiným open source projektem Jabberem, jakožto decentralizovaným protokolem pro komunikaci na internetu se pustil do práce. Torrent vznikal v programovacím jazyce Python a první verze protokolu, potažmo klienta byla k dispozici v polovině roku 2001. Již touto dobou si Cohen uvědomoval potenciál svého díla, které následující rok široké veřejnosti představil na CodeConu jako BitTorrent.

Torrent v porovnání s jinými způsoby sdílení dat nabídl celou řadu revolučních řešení. U klasického stahovaní přes webové rozhraní hrozí při enormním zájmu přetížení serveru, což sebou nese nemalé výdaje na jeho hardware i konektivitu do internetu. Cohenův protokol nabídl možnost za podstatně nižších nákladů nabídnout vysokou spolehlivost vykoupenou pouze případným kolísáním rychlosti, která byla do značné míry závislá na množství uživatelů. Ale tato výhoda nebyla nikterak výjimečná, nabízela ji kterákoliv jiná P2P síť. Hlavním tématem odborné veřejnosti byla možnost výsledný soubor rozdělit na menší bloky. To torrentu nabízelo možnost šířit mezi jednotlivými klienty i části doposud nedotažených souborů a tím rapidně zvýšit počet uživatelů jej nabízející. Tyto bloky zpravidla mívají velikost 250 kB. Výhoda tohoto systému je nesporná. I když se zrovna v daný okamžik nenachází ve svazku žádný seed, jednotlivý klienti mohou o chybějící bloky požádat peera, který je již má stažené.

Koloběh sdílení dat začíná vznikem malinkého souboru s koncovkou .torrent. V něm jsou obsažena tzv. metadata, rozdělena na oznamovací a Info sekci. Informační sekce obsahuje nejen název a velikost původního souboru, ale hlavně velikosti jednotlivých bloků a jejich kontrolní součet. Tím se zajišťuje integrita stahovaných dat. Oznamovací sekce specifikuje adresu trackeru, jenž monitoruje všechny klienty sdílející daný torrent. Všichni tito uživatelé tvoří svazek, k němuž vás tracker připojí a od seedů a peerů začnete okamžitě dostávat náhodné části dat. Odesílání náhodných bloků zajišťuje jejich optimální rozložení mezi klienty svazku. Samotný tracker hraje podstatnou roli hlavně při navázání spojení do svazku, poté jsou jednotliví klienti schopny komunikovat mezi sebou a navzájem si předávat bloky, které tomu druhému chybí. Torrent tímto způsobem žije do doby, dokud je jeho součástí seed nabízející ke stažení celý soubor nebo jsou-li ho peerové schopni z jednotlivých bloků dát dohromady.

S následujícího vyplývá, že k úspěšnému stažení jakéhokoliv souboru musí mít nejprve nainstalovaný klient přístup k souboru s metadaty. K tomu se můžete dostat přímo na webových stránkách jednotlivých trackerů nebo využít služeb některého vyhledávače. K největším na světě se řadí torrentz.com, na němž můžete najít téměř vše a rozhodně by měl být v oblíbených adresách každého uživatele. Jeho jedinou nevýhodou může být absence ryze českých záležitostí, ty raději hledejte na oblíbeném českém trackeru cztorrent. Klientů pro připojení do sítě existuje celá řada, v sobě ho má integrován např. i webový prohlížeč Opera. Mezi uživateli jsou poté obzvláště oblíbený Azureus a µTorrent, kteří nabízejí řadu pokročilých funkcí a adekvátní zatížení systému.

Podle odhadů tvoří torrent přibližně 40% všech dat, jenž protečou internetem. BitTorrent Inc. Na podporu svého protokolu dokázala uzavřít smlouvy s mnoha subjekty, které své produkty nabízejí ke stažení uživatelům sítě. Od roku 2008 začala CBC některé své pořady nabízet ke stažení a v následujícím roce jejího příkladu následovalo několik dalších. Jeho služeb využívá i velké množství open source projektů typu Linux pro zvýšení dostupnosti jejich distribuce. Ač byl původně torrent určen k legálnímu šíření materiálu společností, do podvědomí lidí se zapsal spíše jakožto nástroj pro šíření licencovaných filmů, her a programů. Proto se torrent v cz i zahraničí stal terčem agentur dohlížejících na dodržování autorských práv a mediálně nejznámější kauzou se stalo soudní stání s provozovateli trackeru The pirat bay.